Niezwykle dostojny Jubileusz – 100 - lecie istnienia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Makowskiej. To kolejna - trzecia „stulatka” w naszej Gminie. Z tej okazji w dniu 20 maja br. na terenie jednostki odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu. Rozpoczęły się one polową Mszą Św. w intencji Jednostki Jubilatki, którą celebrowali księża makowskiej parafii p.w. Św.Wojciecha ks.kan.Tadeusz Jaros - proboszcz parafii oraz wikariusz ks. Adam Łukaszewicz.
Wśród uczestników uroczystości było wielu zaproszonych gości, delegacje zaproszonych jednostek OSP z pocztami sztandarowymi, Orkiestra Dęta OSP Maków, a także byli i aktualni członkowie Jednostki Jubilatki wraz z rodzinami i mieszkańcy.
Po Mszy św. odbyła się dalsza część uroczystości. Dowódca uroczystości złożył raport Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Skierniewicach. Następnie przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” na maszt wciągnięta została nasza flaga narodowa.
Wszystkich przybyłych powitał Wójt Gminy, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP dh Jerzy Stankiewicz.
Po powitaniu nastąpiło uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowej tablicy ufundowanej z okazji 100 - lecia jednostki w hołdzie strażakom założycielom i kontynuatorom strażackiej działalności.
Następnie Prezes jednostki dh Zbigniew Górecki przedstawił historię Jednostki Jubilatki, po czym nastąpił doniosły moment uhonorowania jej 100 - letniej działalności najwyższym strażackim odznaczeniem – Złotym Znakiem Związku OSP RP.
Następnie Pan Paweł Sałek - Doradca Prezydenta RP i Pan Grzegorz Wojciechowski - Poseł na Sejm RP udekorowali zasłużonych druhów odznaczeniami państwowymi.
Złoty Krzyż Zasługi otrzymał dh Edward Stań - długoletni prezes Jednostki, a Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali druhowie: Foks Marian, Karwat Józef, Karwat Kazimierz i Krawczyk Tadeusz.
Wręczone również zostały odznaczenia resortowe.
Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Foks Artur, Gaworek Jacek, Górecki Zbigniew, Kujawiak Jerzy, Małkus Krzysztof.
Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Białek Artur, Boryna Sławomir, Janus Daniel, Janus Michał, Janus Mariusz, Kamiński Tomasz, Kujawiak Kacper, Wach Bożena.
Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Górecki Kamil, Górecki Przemysław, Gaworek Jakub, Kuza Przemysław, Kujawiak Zofia, Osadowska Paulina, Osadowski Daniel, Noga Daniel, Wach Sławomir.
W uznaniu wieloletnich i szczególnych zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej i wkład w rozwój jednostki OSP w Woli Makowskiej, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego” odznaczony został dh Edward Stań.
Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: Białek Mateusz, Czajka Kamil, Fronc Dariusz, Gaworek Tomasz, Janus Dariusz, Kolis – Mikina Adrian, Szyba Jakub,
Szymkowicz Dariusz, Wojciechowski Adrian.
Ponadto wręczone zostały odznaki „Za Wysługę lat”.
Na zakończenie głos zabierali zaproszeni goście, którzy w swych wystąpieniach nie szczędzili gratulacji i życzeń z okazji tak dostojnego Jubileuszu. Uroczystości zakończył okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz występ makowskiej Orkiestry Dętej OSP pod dyrekcją dh Mariana Chmielewskiego.