KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLACÓWKA TERENOWA W SKIERNIEWICACH

PRZYPOMINA

WPŁAT NA UBEZPIECZENIA ROLNICZE NALEŻY DOKONYWAĆ NA NASTĘPUJĄCE KONTA:


- UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (EMERYTALNO-RENTOWE, WYPADKOWE, CHOROBOWE, MACIERZYŃSKIE)

38 1010 1371 0007 5213 7700 0011


- UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

11 1010 1371 0007 5213 7700 0012


W TYTULE WPŁATY KONIECZNIE NALEŻY PODAĆ NUMER EWIDENCYJNY
UNO PŁATNIKA SKŁADEK LUB OSOBY, ZA KTÓRĄ JEST OPŁACANA
SKŁADKA