Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach uzyskała prestiżowy tytuł

SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW

Uzyskanie certyfikatu było wynikiem wykonania przez naszych uczniów wszystkich zadań w ramach projektu, który realizowaliśmy we współpracy ze  Studium Prawa Europejskiego i Instytutem Badań nad Demokracją

Celem projektu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

Wykonane zadania:

  • Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
  • Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
  • Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.
  • Zorganizowanie szkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
  • Zorganizowanie szkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
  • Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
  • Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – prace pisemne uczniów.

Szkolnym koordynatorem projektu była p. Małgorzata Sobieszek

Szkoła Młodych Patriotów