W ostatnią sobotę – 14 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Pszczonowie odbyła się zabawa choinkowa. Z zaproszenia na nią skorzystali nie tylko uczniowie i mieszkańcy miejscowości, ale także radni, sołtysi, ksiądz proboszcz Cyprian Lewandowski, przedstawiciele władz gminy – Wójt Jerzy Stankiewicz, sekretarz – Maria Krawczyk oraz Dyrektor GZEAS w Makowie – Jolanta Zarzycka – Karda. Wszyscy zebrani mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny pt. „Za ósmą górą” w wykonaniu uczniów pod kierunkiem p. Ewy Frączkowskiej i p. Katarzyny Szymajdy.
Tegoroczna uroczystość stała się również okazją do przekazania ważnych informacji i podziękowań. Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz poinformował społeczność szkolną, iż pani Lidia Matyjaszczyk, po niemal 20 latach złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora placówki. Słowa uznania i podziękowania za jej ofiarną pracę popłynęły zarówno ze strony władz samorządowych, jak i rodziców, uczniów, nauczycieli oraz harcerzy.
W krótkiej prezentacji uczniowie przypomnieli niektóre dokonania Pani dyrektor, zwrócili uwagę na jej troskę o bazę dydaktyczno – lokalową, dokonane remonty i modernizacje, ale przede wszystkim na codzienną pracę z uczniami. Przypomnieli jej zasługi dla powołania przy szkole 113 Drużyny Harcerskiej „Czarna 13”, aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego, wyjątkową współpracę z rodzicami. I choć w kilku słowach nie da się zamknąć dwudziestu lat ciężkiej pracy, dziękowali za wyrozumiałość, serdeczność, otwartość i odpowiedzialność.
Pan Wójt poinformował również o powierzeniu obowiązków dyrektora nauczycielce języka polskiego i historii – p. Ewie Frączkowskiej.
Życzymy Pani Ewie wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia wszystkich marzeń.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15