Komunikat z dnia 17.01.2023r

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje że woda z wodociągu gminnego z terenu Stacji Uzdatniania w Słomkowie (dla miejscowości Słomków, Pszczonów, Jacochów, Święte Nowaki, Święte Laski, ) nadaje się do spożycia bez uprzedniego przegotowania. Spełnia ona wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).