plansza partner partner

W dniu 19 listopada br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Makowie odbyła się uroczystość obchodów Jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie. Uroczystość tą swoją obecnością zaszczyciło wielu gości tj. Poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski, Minister, Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, który reprezentował również Pana Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego, partnera tego wydarzenia tj. Jubileuszu Pan Paweł Sałek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Skierniewicach dh Mirosław Belina i Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Skierniewicach dh Tadeusz Grotkowski oraz Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Skierniewicach bryg. Robert Gruchała, a także Ks. Dziekan Tadeusz Jaros – Proboszcz Parafii pw.Św. Wojciecha w Makowie, Przewodnicząca Rady Gminy Maków Pani Maria Piechut, byli członkowie Orkiestry z rodzinami oraz liczna grupa mieszkańców. Wszystkich gości powitał Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz. Historię Orkiestry przedstawił dh Józef Zawadzki. Następnie wręczono odznaczenia wyróżnionym członkom Orkiestry w uznaniu ich dotychczasowych zasług w upowszechnianiu kultury muzycznej. W dalszej części uroczystości odbył się okolicznościowy koncert w wykonaniu Orkiestry oraz solistów, który poprowadził Pan Marian Chmielewski.

Na zakończenie koncertu Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz podziękował Orkiestrze za piękny koncert a przybyłym gościom za udział w uroczystości .
Partnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie.