Informuję, że w dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Maków, zwołana  w trybie nadzwyczajnym, korespondencyjnym.

Porządek sesji jest następujący:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  3. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                 Przewodnicząca Rady

          (-)  Maria Piechut