MIESZKAŃCY GMINY MAKÓW                        

Informuję, że zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I  z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej  Rady Gminy Maków  - I Sesja Rady Gminy Maków odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 16.15.

Sesja ta odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie (ul. Główna 12) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Maków.
  5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
  6. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy Maków.

 Wójt Gminy

     (-) Jerzy Stankiewicz