Informuję, że w dniu  26 stycznia 2022 roku  (środa)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się   XXXIV  Sesja  Rady Gminy Maków,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 29 grudnia 2021r. 
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 8. Uchwalenie budżetu Gminy Maków na 2022 r.:
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
 • przedstawienie opinii komisji;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 • głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 1. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2022-2038.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2022-2038.
 3. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli z dnia 22 grudnia 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli z dnia 22 grudnia 2021 r.
 5. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maków.
 9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Maków na 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Maków na 2022 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

                                                                      

                                                                                                                Przewodnicząca Rady

                                                                                                           (-) Maria Piechut