Informuję, że w dniu  29 grudnia 2021 roku  (środa)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się XXXIII  Sesja  Rady Gminy Maków, z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
 • z XXXI sesji, odbytej w dniu  25 listopada  2021 r.,
 • z XXXII sesji, odbytej w dniu 20 grudnia 2021 r.
 1. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 2. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 3. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 5. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2021-2038.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2021-2038.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Maków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Maków.
 9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy Maków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy Maków.
 11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na rzecz Gminy Maków, stanowiących własność osób fizycznych, do gminnego zasobu nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na rzecz Gminy Maków, stanowiących własność osób fizycznych, do gminnego zasobu nieruchomości.
 13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2022 rok.
 15. Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia działań zapewniających bezpieczeństwo granic Polski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                    Przewodnicząca Rady

                                                                                                                (-)  Maria Piechut