Zapraszam na  XXIX  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  26 sierpnia 2021 roku  (czwartek)  o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu  24 czerwca 2021 r.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Informacja o przygotowaniu szkół i obiektów szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/225/18 Rady Gminy Maków z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Maków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/225/18 Rady Gminy Maków z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Maków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maków, w roku szkolnym 2021/2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maków, w roku szkolnym 2021/2022.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady

                                                                                                                   (-)Maria Piechut