Informuję, że w dniu  29 grudnia 2022 roku  (czwartek)  o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się  XLVI  Sesja  Rady Gminy Maków,   z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
 • z XLIII sesji, odbytej w dniu 11.2022 r.,
 • z XLIV sesji, odbytej w dniu 02.12.2022 r.,
 • z XLV sesji, odbytej w dniu 15.12.2022 r.
 1. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 2. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
 3. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
 5. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2022-2038.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2022-2038.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 11. Uchwalenie budżetu Gminy Maków na 2023 r.:
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
 • przedstawienie opinii komisji;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 • głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 1. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2023 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2023 rok.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                    Przewodnicząca Rady

                                                                                                    (-) Maria Piechut