RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19

Celem bezpośrednim projektu jest: poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Maków.

Wśród celów szczegółowych największe znaczenie mają:

1) Zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej (użytkową, końcową lub nieodnawialną energię pierwotną) w Gminie Maków.

2) Obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie Gminy.

3) Ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Maków.

4) Wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i instalacji grzewczych na terenie Gminy.

5) Wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie na rozwój form aktywności społecznej.

Opis projektu:

Założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Maków.

Projekt obejmuję termomodernizację budynków z robotami towarzyszącymi.:

1) Szkoły Podstawowej w Makowie: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianę luksferów na okna PCV, modernizację systemu c.o., montaż ogniw fotowoltaicznych;

2) Przedszkola w Makowie: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, modernizację systemu c.o., wymianę drzwi zewnętrznych, montaż ogniw fotowoltaicznych;

3) Sali Gimnastycznej z kotłownią w Makowie: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianę drzwi zewnętrznych i okien, modernizację systemu c.o. oraz kotłowni, montaż ogniw fotowoltaicznych;

4) Szkoły Podstawowej w Pszczonowie: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, modernizację systemu grzewczego - wymianę instalacji c.o., budowę kotłowni gazowej i budowę instalacji c.w.u., wymianę stolarki okiennej w piwnicy.

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa, realizowany będzie nadzór inwestorski, promocja.

Projekt wykorzystuje i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje grzewcze. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia degradacji lokalnego środowiska (redukcji CO2).

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 775 849,25 zł
WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 2 230 631,17 zł

DOFINANSOWANIE: 1 896 036,49 zł

 

PROJEKT DOFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
BENEFICJENT: GMINA MAKÓW

www.mapadotacji.gov.pl

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6