Wytyczne

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektora Sanitarnego

dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Warszawa, 25.05.2020 r.

WYTYCZNE

POBIERANIE WYMAZÓW