Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona  do Wójta Gminy Maków w dniu 08.07.2024 r. w oparciu o art.19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) pt. Obóz harcerski „Akademia Sztuk Wielu "

OFERTA