logo MRiPS jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie, w związku z przystąpieniem Gminy Maków do Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie usług asystenta , tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym pod nr tel. 46 8312290 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.
Wymagane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.