logo Eurpejski fundusz rozwoju obaszarow wiejskich

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Maków poprzez budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowice oraz budowie małej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach

Z końcem maja zakończono roboty budowlane związane z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach. Oczyszczalnia odbiera już i oczyszcza ścieki
z budynku szkoły oraz przedszkola. Firma Marek Dziuda z Drzewiec wykonała powyższe zadanie w cenie
120 540,00 zł.

Ponadto w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dąbrowice trwa budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody. Stacja będzie kolejną nowoczesną stacją w pełni zautomatyzowaną i połączoną za pomocą internetu z gminnym systemem wodociągowych gdzie można na bieżąco śledzić proces uzdatniania wody, jak i stan wody w zbiorniku. Zadanie to wykonuje firma P.P.U. PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp.J. z Koźmina Wielkopolskiego za kwotę
1 617 879,31 zł. Prace przy SUW potrwają do września 2021 r.

Koszt projektu ogółem (razem SUW i oczyszczalnia) 1 738 419,31 zł brutto.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 960 716,00 zł.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7