Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program zakłada wsparcie finansowe dla Gminy Maków w zakresie świadczenia usług asystenta, które będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Gminy Maków.

asystent osobisty page 001