Makow strategia www

Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem strategii dla naszej gminy na kolejne lata. Zapraszamy Państwa do udziału w jej tworzeniu. Chcielibyśmy wiedzieć jakie są Państwa problemy, pomysły. To niezwykle ważne, aby stworzyć strategię użyteczną i czytelną dla wszystkich.

Prosimy o odpowiedzi na pytania.

Ankieta stanowi wstęp do tworzenia dokumentu. Będziecie Państwo informowani o każdym etapie tworzenia strategii.

Wypełnij ankietę https://forms.gle/fwHtqJKWQmUw44fg9