W dniu 31 stycznia odbyła się Sesja Rady Gminy Maków na ,której został uchwalony budżet Gminy Maków.
Za budżetem głosowało 8 radnych
Wstrzymało się od głosu 3 radnych z miejscowości Dąbrowice(Sylwester Maciejewski) Maków (Agata Michalak - Wójcik), Jacochów (Piotr Perzyński).
Przeciw głosowało 4 Radnych z miejscowości Wola Makowska (Joanna Filipek, Robert Maciejak), Pszczonów (Piotr Idrian), Maków (Robert Korbeń radny z okręgu ulic Kasztanowej, Kwiatowej, Akacjowej i Głównej).
Kością niezgody wśród radnych okazała się inwestycja budowy nowego, nowoczesnego budynku Urzędu Gminy. Można sobie zadać pytanie, czy jedna inwestycja umieszczona w budżecie powinna zaważyć na uchwaleniu budżetu dla całej gminy? Przecież w tym budżecie umieszczone są inwestycje dla rozwoju całej Gminy. Stawiamy na budowę dróg m.in. w miejscowości Dąbrowice i Maków – Kolonia – Wola Makowska, w budżecie znalazły się też m in. inwestycje takie jak budowa Placu Zabaw w Pszczonowie jak i boiska w Woli Makowskiej. Czy radni z tych miejscowości głosując przeciwko uchwaleniu budżetu na 2019 r. nie chcą realizacji tych inwestycji w swoich miejscowościach? Czy jedna inwestycja może zaważyć na całym budżecie?
Gmina Maków na budowę nowego budynku Urzędu Gminy pozyskała dofinansowanie w kwocie 3 800 000,00zł , a jego budowa ma kosztować 6 500 000,00. O dofinansowanie to staraliśmy się od ponad roku jeszcze za kadencji poprzedniej Rady Gminy. Będzie to nowoczesny budynek w technologii pasywnej (zamontowane zostanie nowoczesne ogrzewanie, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, przed budynkiem zlokalizowana zostanie stacja ładowania pojazdów elektrycznych). Budynek ten w głównej mierze będzie służył petentom. Będzie on przystosowany dla osób niepełnosprawnych (chcąc załatwić np. opłaty w kasie nie będzie trzeba już się wspinać po schodach co stwarzało problem starszym i schorowanym osobom), będzie punkt obsługi petenta, w jednym okienku załatwimy wszystkie sprawy. Nowy budynek będzie posiadał parking dla pracowników – z tyłu budynku hali sportowej, nie będą oni blokować parkingu dla interesantów.
Stary budynek w chwili obecnej jest nie dostosowany do obecnych standardów i wymaga generalnego remontu.
Dzięki budowie nowego urzędu będzie możliwe wyremontowanie starego budynku urzędu oczywiście pozyskując na ten cel fundusze unijne. Po remoncie stary budynek będzie służył naszemu społeczeństwu. Umieścimy w nim takie instytucje jak Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych i schorowanych, zlokalizujemy tu Klub Seniora, mieszkańcy proszą aby wrócił z powrotem do naszej gminy posterunek policji wtedy będzie taka szansa. W budynku tym będą odbywały się warsztaty dla młodzieży np. plastyczne, teatralne, malarskie itp.
W chwili obecnej w Gminie Maków jest brak miejsca na takie instytucje i zajęcia, dzięki nowej inwestycji i remoncie starego budynku urzędu taka możliwość się pojawiła.
Nasza Gmina jest najlepiej rozwijającą się gminą w powiecie skierniewickim jak i województwie łódzkim. Przez wiele lat działamy z myślą o jej rozwoju i rozwoju całej społeczności. Pozyskujemy środki zewnętrzne z dużym sukcesem aby żyło nam się lepiej, mamy w tym duże doświadczenie. Uchwalając budżet na 2019 r. myślimy o dalszym rozwoju naszej całej Gminy.
Dziękujemy Radnym którzy zrozumieli ideę naszych inwestycji , dalszego rozwoju gminy i głosowali za przyjęciem budżetu.