W Makowie gimnazjaliści napisali egzamin na 5, 6 a nawet 7!!!

Wyniki egzaminu gimnazjalnego makowskich gimnazjalistów są doskonałe i  w 9 stopniowej skali staninowej odpowiadają poziomowi wyżej średniemu (6) i wysokiemu (7). W każdym z zakresów wyniki Szkoły są wyższe niż średnie wyniki powiatu, województwa i kraju. Zdobyliśmy I miejsce w powiecie z języka angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym (69,8%) jak i rozszerzonym (54,5%). Wynik egzaminu z przedmiotów przyrodniczych (57,3%) również daje nam I miejsce.  Na szczególne podkreślenie zasługuje doskonały wynik z matematyki (58,6%.) Wszystkie trzy oddziały uzyskały wynik wysoki odpowiadający 7 staninowi. Ten rezultat jest lepszy od wyniku powiatu, województwa, kraju i  miasta Skierniewice i daje makowskiemu Gimnazjum I miejsce w powiecie.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom !

 

Historia i wos

Język polski

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski

poziom podstawowy

Język angielski

poziom rozszerzony

woj. łódzkie

58%

67%

52%

56%

67%

50%

powiat skierniewicki

55,1%

67%

52,6%

55,1%

59,2%

41,9%

Maków 2018

58%

69,4%

58,6%

57,3%

69,8%

54,5%

Maków w powiecie

III

II

I

I

I

 

Stanin (1-9)

5

średni

6

wyżej średni

7

wysoki

6

wyżej średni

6

wyżej średni

nie określa się