Bardzo dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Maków. Szkoły Podstawowe w Makowie i Woli Makowskiej – najlepsze! Gratulujemy!

Wyniki szkoly 2024