LOGO lodzkie3 września 2023 r. w Jacochowie w asyście wojskowej i harcerzy, pocztów sztandarowych OSP z terenu Gminy Maków, Szkoły Podstawowej w Pszczonowie oraz licznie zgromadzonej publiczności odbyły się uroczystości związane z obchodami 160. rocznicy Powstania Styczniowego oraz odsłonięcie pomnika poświęconego ofiarom Powstania Styczniowego oraz lokalnemu bohaterowi Wawrzyńcowi Rykale.

Wśród wielu gości zgromadzonych na uroczystości m. in. byli: Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek, Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maciej Wieprzkowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej UM Województwa Łódzkiego Marek Pastusiak i Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Skierniewicach ppłk Piotr Mitkowski. Gospodarzami tego niezwykłego wydarzenia byli: Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego „Zwierzyniec Królewski” Leszek Kocemba.

Uroczystości rozpoczęły się polową Mszą Świętą, a po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli na miejsce pamięci, gdzie nastąpiło odsłonięcie pomnika i tablicy pamiątkowej i ich poświęcenie, a następnie złożone zostały wiązanki kwiatów.

Niedzielne popołudnie oraz piękna pogoda sprzyjały oficjalnym uroczystościom oraz piknikowi historycznemu, który cieszył się dużym zainteresowaniem przybyłych.

Inicjatorem uroczystości było Stowarzyszenie Agroturystyczne „Zwierzyniec Królewski”, a zadanie współfinansowane zostało z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego i Gminy Maków.

www.lodzkie.pl