Oferta wypoczynku letniego dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Wyjazd kolonijny do Jarosławca w okresie od 13 do 22 sierpnia 2020 r. dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Koszt – 489 zł. Transport dzieci – autokarem spod Urzędu Gminy w Makowie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GOPS pod nr tel. 46 8312290
w terminie do 22 czerwca 2020 r. lub bezpośrednio z organizatorem – 502626171

 

ULOTKA INFORMACYJNA

Przekazanie sprzętu komputerowego w ramach programu "GAZ SYSTEM - DLA EDUKACJI"


15 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy w Makowie, Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz przekazał dyrektorom sześciu Szkół Podstawowych z terenu Gminy Maków sprzęt komputerowy. Dzięki wsparciu finansowemu przekazanemu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w ramach programu “Gaz-System dla Edukacji” zakupiono 12 sztuk laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi, oraz praktycznymi torbami.
Jeszcze raz dziękujemy spółce Gaz-System za okazane wsparcie i umożliwienie uczniom z terenu Gminy Maków łatwiejszego dostępu do nauki zdalnej.

laptopy_1
laptopy_2
laptopy_3
laptopy_4
laptopy_5
laptopy_6
laptopy_7

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w rozszerzonej wersji, e – usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Usługa jest dostępna w NASZYM URZĘDZIE. Dzięki tej e – usłudze odpis aktu stanu cywilnego możesz uzyskać od ręki w wersji elektronicznej płacąc poprzez bankowość elektroniczną. Więcej o usłudze: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

asc 940x7881

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej.

PISMO

ZAŁĄCZNIK

GAZ SYSTEM wspiera Szkoły Gminy Maków !!!

Dnia 13 maja 2020 roku Gmina Maków podpisała umowę darowizny z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. W ramach tej umowy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał Gminie Maków kwotę pieniężną w wysokości 30 000,00 zł na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym.
Dzięki programowi „GAZ SYSTEM dla edukacji” już w najbliższych dniach nowe laptopy z zestawem słuchawkowym trafią do najbardziej potrzebujących uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Maków.

Dziękujemy serdecznie firmie GAZ-SYSTEM za wsparcie naszego samorządu. Obecna sytuacja w zakresie nauczania jest bardzo trudna dla wszystkich, a przede wszystkim dla uczniów, wymaga ona wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania zupełnie innych metod. Dlatego jesteśmy wdzięczni i cieszymy się, że nasze szkoły będą mogły skorzystać z okazanego nam wsparcia.

gazsystem2
gazsystem3
gazsystem4

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów.

16 maja weszły w życie przepisy przywracające bieg terminów, a co za tym idzie, zawieszony wcześniej termin na złożenie oświadczeń zostaje przywrócony. Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian, chcą ubiegać się o te same płatności i w roku minionym wnioskowali wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności, zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.
Biuro Prasowe ARiMR

Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie zaprasza czytelników po nowości książkowe. Ponad 120 nowych książek trafiło w maju na półki makowskiej biblioteki. Wśród zakupionych nowości można znaleźć ciekawe biografie,

literaturę piękną polską i zagraniczną, powieści fantasy oraz książki historyczne.

ksiazki nowosci

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Maków a Gabinetem Dentystycznym LT Małgorzata Bonikowska – informujemy, iż opieka stomatologiczna

w szkołach prowadzona będzie po uruchomieniu działalności szkół w ww. Gabinecie Stomatologicznym w terminach uzgodnionych ze SZKOŁAMI przy BRAKU SPRZECIWU RODZICA (prosimy o składanie ewentualnych sprzeciwów u

wychowawców klas).