12 lutego b. r. odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego Żłobka w Makowie.

Inwestycja została zrealizowana dzięki pomocy środków finansowych pozyskanych:
- w ramach programu „Maluch+” w wysokości 494 191,00 zł realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (adaptacja pomieszczeń, budowa placu zabaw),
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 782 603,53 zł (wyposażenie obiektu oraz zatrudnienie kadry pracowniczej na okres dwóch lat).

Z okazji otwarcia placówki okolicznościowe listy skierowali: Pan Mateusz Morawiecki - Premier RP oraz Pani Marlena Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla przybyłych gości:
-Pana Tobiasza Bocheńskiego - Wojewody Łódzkiego
-Pana Grzegorza Wojciechowskiego -Posła RP 
-Pana Rafała  Ambrozika - Senatora RP.

Szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Pawła Sałka - Doradcy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, mieszkańca naszej Gminy, który zawsze dba o dobre interesy Gminy Maków.

Otwarcie_Zlobka_22
Otwarcie_Zlobka_23
Otwarcie_Zlobka_01
Paweł Sałek
Otwarcie_Zlobka_02
Paweł Sałek
Otwarcie_Zlobka_03
Otwarcie_Zlobka_04
Otwarcie_Zlobka_05
Łazienka
Otwarcie_Zlobka_06
Łazienka
Łazienka
Otwarcie_Zlobka_07
Łazienka
Sala dydaktyczna
Otwarcie_Zlobka_08
Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna
Otwarcie_Zlobka_09
Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna
Otwarcie_Zlobka_10
Sala dydaktyczna
Sala dydaktyczna
Otwarcie_Zlobka_11
Sala dydaktyczna
Przecięcie wstęgi
Otwarcie_Zlobka_12
Przecięcie wstęgi
Otwarcie_Zlobka_13
Otwarcie_Zlobka_14
Szatnia
Otwarcie_Zlobka_15
Szatnia
Otwarcie_Zlobka_16
Poświęcenie sal dydaktycznych
Otwarcie_Zlobka_17
Poświęcenie sal dydaktycznych
Poświęcenie sal dydaktycznych
Otwarcie_Zlobka_18
Poświęcenie sal dydaktycznych
Poświęcenie sal dydaktycznych
Otwarcie_Zlobka_19
Poświęcenie sal dydaktycznych
Otwarcie_Zlobka_20
Wójt Gminy Maków przemawia
Otwarcie_Zlobka_21
Wójt Gminy Maków przemawia
REKRUTACJA 2021
 

Dokumenty potrzebne podczas rekrutacji do przedszkola:

Harmonogram

Oświadczenie woli

Regulamin rekrutacji

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

W naszym Żłobku odbył się Bal Karnawałowy. W tym dniu sala żłobkowa zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, zwierzątek, księżniczek i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek. Dzieci świetnie się bawiły, tańcząc w rytm skocznej muzyki, wśród kolorowych balonów i serpentyn. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom. Rodzicom dziękujemy za kreatywność i pomysłowość w doborze strojów.

Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_01
Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_02
Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_03
Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_04
Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_05
Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_06
Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_07
Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_08
Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_09
Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_110911
Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_111011
Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_111111
Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_111211
Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_111311
Bal_karnawalowy_w_zlobku_2021_111411

Wójt Gminy informuje, że w dniach od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Materiały: LINK

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - nabór na Rachmistrzów
Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz – Gminny Komisarz Spisowy w Makowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
 
Termin składania ofert: 1 lutego 2021 r. – 9 lutego 2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
a. mieć ukończone 18 lat,
b. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
c. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że od 1 lutego 2021 r. online: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl będą przyjmowane wnioski na  świadczenia wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022.

Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. będzie można również składać wnioski w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka,
Maków ul. Główna 3 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 46 831-22-90 w godzinach od 8 do 16.

Szanowni Mieszkańcy,
 
informujemy, że trwa nabór zgłoszeń do zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków - 2021r".
Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem składowanego azbestu, które jeszcze nie dokonały zgłoszenia prosimy o kontakt w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2021 r.
Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 46 831 20 17 wew. 105 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy.
Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania na ten cel środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dniu 8 stycznia 2021 roku uruchomiono na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Makowie nową studnię nr 2a o głębokości 46 m i wydajności 50 m³/h. Zastąpi ona starą i zlikwidowaną studnię nr 2, której wydajność była ograniczona. Dzięki temu istniejące na terenie SUW Maków studnie 1 i 2a pracują w trybie wahadłowym, zapewniając niezawodną dostawę wody. Bezpieczeństwo ciągłości dostaw zapewnia także stacjonarny agregat prądotwórczy.
Ponadto uzyskano nowe pozwolenie wodnoprawne dla całego ujęcia w wysokości 171 000 m³/ rok ważne do 2050 r.

nowa studnia Makow 2021

Pomożej harmonogram wywozu odpadów

HARMONOGRAM