MIESZKAŃCY GMINY MAKÓW

  Zapraszam na  XXXVII  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  22 marca 2018 roku  (czwartek)  o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 30 stycznia 2018r.

Zapraszam na  XXXVI  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  30 stycznia 2018 roku  (wtorek)  o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie  z następującym porządkiem obrad:
 

Zapraszam na  XXXV  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  28 grudnia 2017 roku  (czwartek)  o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie  z następującym porządkiem obrad:

>>>POBIERZ<<<