Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Maków w dniu 25 września 2018 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 29 czerwca 2018r. i XL, odbytej w dniu 21 sierpnia 2018 r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

Zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 22 marca 2018r. i XXXVIII, odbytej w dniu 19 kwietnia 2018 r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.

MIESZKAŃCY GMINY MAKÓW

  Zapraszam na  XXXVII  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  22 marca 2018 roku  (czwartek)  o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 30 stycznia 2018r.

Zapraszam na  XXXVI  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  30 stycznia 2018 roku  (wtorek)  o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie  z następującym porządkiem obrad:
 

Zapraszam na  XXXV  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  28 grudnia 2017 roku  (czwartek)  o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie  z następującym porządkiem obrad:

>>>POBIERZ<<<