Przewodniczący Rady Gminy - Dariusz Kuleta

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Andrzej Kołaczek

Stanisława Halina Bartosik - Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Komisja Rewizyjna

Andrzej Marszałek - Komisja Finansów, Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska

Maria Piechut - Komisja Rewizyjna

Kazimierz Sałek - Komisja Finansów

Agnieszka Iwona Szychowska - Szadkowska - Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Marian Stanisław Trojan - Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Komisja Rewizyjna

Marcin Kujawiak - Komisja Finansów, Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska

Grażyna Elżbieta Stasiak - Komisja Rewizyjna 

Elżbieta Barbara Granatowska -  Komisja Rewizyjna

Piotr Idrian - Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Piotr Perzyński - Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Waldemar Wójt -  Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Krzysztof Majcher -  Komisja Finansów, Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska