Uroczystość wręczenia odznaczeń
Odznaczenia

Podczas uroczystości zorganizowanej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wicewojewoda Karol Młynarczyk wręczył zasłużonym mieszkańcom województwa łódzkiego odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Ireneusz Foks, Piotr Gradowski, Robert Machaj, Magdalena Nowak, Czesław Pokora. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Maków Pan Jerzy Stankiewicz.