Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Maków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalozowanych na terenie Gminy Maków.
 
>>>OBWIESZCZENIE<<<