MAKOWSKIE PRZEDSZKOLAKI SPRZĄTAJĄ ŚWIAT
Jak co roku we wrześniu makowskie przedszkolaki włączyły się w ogólnopolską akcję Sprzątanie Świata, której edycja odbyła się 15 września. Przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia i Urzędem Gminy Maków udało się pozyskać plakaty i  plastikowe worki na śmieci oraz rękawiczki. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Przedszkolaki wraz z nauczycielkami wyruszyły na wielkie porządkowanie placu zabaw i terenu wokół przedszkola.  Dla dzieci jest to  atrakcyjna i aktywna forma edukacji ekologicznej, a także rzeczywista lekcja ochrony środowiska, dzięki której przedszkolaki uczą się bardziej przyjaznego stosunku do naszej Planety.  Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci, które w przyszłości będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata. Teraz już każdy przedszkolak wie, że „Śmieci zbieramy, bo o środowisko dbamy”.