Og這szenia
Og這szenie

Og這szenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnej realizacji projektu:
„Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ódzkiego na lata 2014-2020”
 
Gmina Maków, dzia豉j帷 zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno軼i finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z pó幡. zm.), og豉sza otwarty nabór na partnera pochodz帷ego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Dzia豉nia VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddzia豉nia VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ódzkiego na lata 2014-2020, którego Wnioskodawc b璠zie Gmina Maków.


Wszelkie informacj o regulaminie konkursu oraz formularz ofertowy umieszczone s na stronie internetowej: www.gminamakow.info


Oferty nale篡 sk豉da do Urz璠u Gminy dnia 07.04.2017r.

 

>>>ZAㄐCZNIK 1<<<

>>>ZAㄐCZNIK 2<<<