Podstawowe akty prawne regulujące pracę GOPS Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Podstawowe akty prawne regulujące pracę GOPS

1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm. );

Rozporządzenie MPiPS z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz.U.2012, poz. 712 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie  zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U.2012, poz. 823).

2.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. Nr 2013, poz. 3 )

3.Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( 2012 r. poz. 1228 );

Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Dz. U. z 2010 , Nr 123, poz. 836 )

 

 Więcej informacji - www.mpips.gov.pl

 
« poprzedni artykuł