Organizacje pozarządowe
Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Zapraszamy do zapoznania się z projektem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.
 
Zaproszenie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Maków zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2011 w zakresie:
Czytaj całość
 
Uchwała NR V/36/11 Rady Gminy Maków z dnia 28.02.2011 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Zapraszamy do zapoznania z uchwałą Rady Gminy Maków z dnia 28 lutego w sprawie: uchwalenia "Program współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarsządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok"
 
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.”
 
       W dniu 21lutego b.r. Wójt Gminy Maków stosownie do uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Maków w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, skierował do konsultacji społecznych projekt „Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.” w sposób określony w w/w uchwale tj. poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy Maków oraz wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
      W okresie przeznaczonym na konsultacje nie wpłynęły żadne uwagi, opinie lub wnioski dotyczące w/w projektu Programu, w związku z czym został on przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Maków.Wójt Gminy Maków
(-) Jerzy Stankiewicz
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 33 z 33