Organizacje pozarządowe
Informacja Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Maków Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Maków z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
(format *.doc)
 
Sprawpzdanie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienonymiw art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014r.

>>>ZOBACZ<<<

 
Projekt programu współ‚pracy z organizacjami pozarządowymi na 2014r Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Zapraszamy do zapoznania się™ z projektem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.
>>>POBIERZ<<<
 
Informacja Wójta Gminy Maków Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Informacja Wójta Gminy Maków o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 
Stosownie do art.15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 203 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z 2011r. Nr 112 poz.654, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209 poz.1244 i nr 232, poz.1378), poniżej przedkładam informację na temat wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków.
1. Na otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszony Zarządzeniem  Nr 2/2013  Wójta Gminy Maków z dnia 7 stycznia  2013 roku, oferty złożyły następujące podmioty:
- na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna - Ludowy Zespół Sportowy „Macovia” Maków;
- na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie tenis stołowy - Uczniowski Klub Sportowy Maków.
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” w Skierniewicach.
2. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, podmioty, które złożyły ofert, otrzymały dofinansowanie na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w następującej  wysokości:
- Ludowy Zespół Sportowy „Macovia” Maków – 30 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Maków – 20 000 zł
- Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ametyst” w Skierniewicach -13 000 zł (w tym 7 000 zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży).

             Wójt
(-) Jerzy Stankiewicz
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 33