Gmina Maków po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na zadanie mające na celu usuwanie azbestu na swoim terenie. Zadanie pod nazwą: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków – II etap ” zostało współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, całkowity koszt zadania to 23 914,82 zł, z czego 90% kosztów kwalifikowanych pochodzi z dofinansowania- 21 523,00 zł.
Azbest został odebrany całkowicie bezpłatnie. Projektem zostało objętych 39 osób. Azbest pochodzący z domów i budynków gospodarczych oraz z zalegających zapasów, znajdujący się na posesjach został odebrany przez firmę KG EKO-INVEST Sp. Z o.o. wyłonioną zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych . Ilość azbestu jaka została odebrana w ramach projektu to 92,65 ton.