12 października 2018 roku odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami spotkania były makowskie szkoły: Gimnazjum Św. Wojciecha oraz Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele władz samorządowych oraz po raz pierwszy liczne grono emerytowanych nauczycieli z terenu gminy Maków.
Spotkanie było okazją wyrażenia wdzięczności wszystkim pedagogom i pracownikom makowskiej oświaty za trud i poświęcenie w codziennej pracy oraz złożenia życzeń pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej. Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów obu placówek oraz krótki koncert najmłodszych członków makowskiej orkiestry pod dyrekcją pana Mariana Chmielewskiego.
Na uwagę zasługuje miła atmosfera spotkania pokoleń. Pracownicy emerytowani z wdzięcznością i zadowoleniem przyjęli zaproszenie. Dzielili się swoimi wspomnieniami z czasu pracy zawodowej, a także opowiadali o swoich obecnych pasjach. Wiele miłych słów skierowano wobec swoich następców wysoko oceniając organizację i rozwój szkolnictwa w naszej gminie.
Wszyscy mamy nadzieję na kontynuację tradycji łączenia pokoleń pracowników makowskiej oświaty.
Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej-wychowawczej Wójt Gminy Maków nagrodził dyrektorów szkół.

Nagrody Wójta Gminy Maków otrzymały panie: Barbara Dziuda, Hanna Głuszek, Elżbieta Kamińska, Ewa Krawiec, Lidia Matyjaszczyk, Gabriela Michalska, Bożena Szmigler, Jolanta Szeliga, Jolanta Zarzycka-Karda.

Gminny_Dzien_Edukacji_2018_02
Gminny_Dzien_Edukacji_2018_02
Gminny_Dzien_Edukacji_2018_03
Gminny_Dzien_Edukacji_2018_03
Gminny_Dzien_Edukacji_2018_04
Gminny_Dzien_Edukacji_2018_04
Gminny_Dzien_Edukacji_2018_05
Gminny_Dzien_Edukacji_2018_05
Gminny_Dzien_Edukacji_2018_01
Gminny_Dzien_Edukacji_2018_01