Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że od 1 lipca 2018 r. online: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl będą przyjmowane wnioski na: świadczenia wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2018/2019 oraz za pomocą bankowości elektronicznej i portalu empatia na świadczenia „Dobry Start”.

Natomiast od 1 sierpnia 2018 r. będzie można również składać wnioski w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka, Maków ul. Główna 3 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 46 831-22-90 w godzinach od 8 do 16.

WNIOSKI