I znów kolejny rok szkolny za nami i znów żegnaliśmy 6 latków, którzy po wakacjach po raz pierwszy przekroczą próg szkoły podstawowej. W tym roku dzieci z grupy „Smerfy” i „Pszczółki” rozpoczną kolejny etap w życiu – edukację szkolną. Z tej okazji została przygotowana akademia pożegnalna, która odbyła się 21.06.2018 na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Makowie. Szczególnymi gośćmi tego dnia byli rodzice naszych przedszkolaków oraz Pan Wójt Jerzy Stankiewicz. Dzieci dla tak miłej widowni przedstawiły montaż taneczno- muzyczny składający się z wierszy, piosenek i tańców. W dalszej części uroczystości została zaprezentowana prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia z przekroju czterech lat pobytu dzieci w przedszkolu. Rodzice nie kryli łez i ze wzruszeniem oglądali swoje dzieci, wiedząc ,że to ich ostatni dzień w przedszkolu. Po części artystycznej pani dyrektor wręczyła 6 latkom pamiątkowe fotoksiążki ukończenia przedszkola oraz dyplomy ukończenia przedszkola. Następnie podziękowała rodzicom za szczególne zaangażowanie w prace przedszkola oraz nauczycielom za ich ogromny trud włożony w edukację podopiecznych. Głos zabrała również Rada Rodziców dziękując za edukacje swoich dzieci, Pan Wójt Jerzy Stankiewicz, który pogratulował tak wspaniałego występu oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Makowie Pani Jolanta Szeliga, która zaprosiła przyszłych uczniów na rozpoczęcie edukacji na nowym, szkolnym szczeblu. Po tej oficjalnej części przyszedł czas na wspólne biesiadowanie i wspominanie lat spędzonych w przedszkolu. Na zakończenie ze wzruszeniem w sercach złożyliśmy naszym wychowankom życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz samych sukcesów w różnych dziedzinach życia szkolnego.

>>>GALERIA<<<