W ramach realizowanego projektu Erasmus+ „Learning through Outdoor Eperience”, troje uczniów klas III z Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie – Karolina Różycka, Karolina Maszkowska, Konrad Pawlak wraz z opiekunami – nauczycielkami Moniką Stań i Moniką Olejnik uczestniczyły w spotkaniu w Macedonii.
W spotkaniu brały udział delegacje uczniów wraz z opiekunami z krajów partnerskich – Litwy, Rumunii, Macedonii i Polski. Celem spotkania była zintegrowana edukacja w środowisku naturalnym oraz analiza dotychczasowych działań projektowych. Uczniowie zamieszkali u rodzin goszczących, dzięki czemu mogli doskonalić umiejętności językowe i komunikacyjne poza zajęciami, a także poznać swoich zagranicznych rówieśników i ich życie codzienne.
Uczniowie brali udział w wielu interesujących lekcjach: językowej w bibliotece, zajęciach praktycznych z szycia i rysowania, lekcji historii i sztuki w Muzeum Kumanovo, lekcji pierwszej pomocy w Organizacji Czerwonego Krzyża, debacie na temat podobieństw i różnic, lekcji ekonomii w Narodowym Banku Republiki Macedonii w Skopje. Ponadto zwiedzili piękne miasto Ohrid, a w nim rekonstrukcje osady ludzkiej w Muzeum na wodzie, jezioro Ohrid, klasztor Św. Nauma, twierdzę cara Samuela.
Oprócz zajęć w terenie, uczniowie uczyli się macedońskich tańców, próbowali regionalnych potraw, prezentowali swoją szkołę i kraj, integrowali się z rodzinami ich goszczącymi.
Podczas gdy uczniowie zdobywali nowe doświadczenie, nauczyciele omawiali dotychczasowe działania, dzielili się spostrzeżeniami z realizacji projektu, planowali spotkanie podsumowujące na Litwie.

18 (1)
18 (1)
5 (2)
5 (2)