W związku z przypadającą na rok 2018 setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Nowe hasło przewodnie stało się dla szkół zachętą do radosnego świętowania, tym samym kształtowania postaw społecznych, patriotycznych i obywatelskich.
W ramach obchodów rocznicowych również uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Świętem podjęli szereg inicjatyw edukacyjnych. Są to różnorodne spotkania z polską historią i kulturą: wycieczki, konkursy, prezentacje. Dobrą okazją do uczczenia rocznicy stało się również Święto Konstytucji 3 Maja, święto pierwszej i najważniejszej ustawy, będącej próbą naprawy państwa po I rozbiorze, tym samym symbolem dążeń niepodległościowych oświeconych Polaków. Pamiętny Dzień 3 Maja uczczono uroczystym apelem szkolnym. Występujący uczniowie zwrócili uwagę na ważne postaci historyczne, idee i wydarzenia. Najciekawszą, najbardziej żywą częścią uroczystości, stały się jednak konkursy wiersza i piosenki. W atmosferze patriotyzmu i szczerej radości, w pełnej gali, a nawet wojskowych mundurach, zaprezentowali się najbardziej utalentowani recytatorzy i wokaliści. Laureaci konkursów otrzymali nagrody książkowe i wzięli udział w sesji fotograficznej
Treści z zakresu wychowania patriotycznego są dziś ważnym elementem nowej podstawy programowej. Rolą szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji. Nauczyciele i wychowawcy kształtują w młodych ludziach szacunek wobec języka ojczystego, polskiej kultury i historii. Te wszystkie sprawy są najważniejsze dla każdej społeczności szkolnej, również tak małej jak społeczność Szkoły Podstawowej w Świętem.

P1010051
P1010051
P1010054
P1010054