Gmina Maków otrzymała dotację na realizację grantów sołeckich dla miejscowości Święte, Maków i Krężce. W ramach dotacji sołectwa mają zamiar zrealizować zadani tj.:

- Zagospodarowanie placu przy OSP w Świętem. Poprawa ładu przestrzennego i zorganizowanie miejsca do spotkań integracyjnych wokół świetlicy Wiejskiej to postawienie altany rekreacyjne z ławami i stołami, wykonanie miejsca na ognisko z zamontowanymi na stałe ławkami, wykonanie zejście ze skarpy w kierunku stawu i ścieżki do altany. Koszt zadania to : 12 500 ( 5 000 z dotacji) , rozpoczęcie zadania nastąpi zaraz po podpisaniu umowy, natomiast planowane zakończenie zadania to wrzesień 2018

- Zakup pieca gastronomicznego dla mieszkańców sołectwa Maków. Zakup dużego pieca do wypieczenia dużej ilości chleba oraz pizzy, oraz zakup produktów spożywczych do wykonania przysmaków dla większej ilości osób. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się smakami pieca i pizzy podczas plenerowej imprezy organizowanej przez Gminę Maków. Koszt zadania to : 11 500 zł ( 5 000 z dotacji) , rozpoczęcie zadania nastąpi zaraz po podpisaniu umowy, natomiast planowane zakończenie zadania to wrzesień 2018

- Zakup garnków i patelni dla KGW Krężce oraz organizacja dożynek gminnych, na których mieszkańcy gminy będą mogli skosztować tradycyjne potrawy regionalne. Koszt zadania to 10500,00 zł (5000,00 tys. zł z dofinansowania). Zadanie będzie zrealizowane w terminie 23 lipiec 2018 r. – 30 września 2018 r.