Informacja GOPS
Karta Dużej Rodziny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że rodziny, które posiadają tradycyjną Kartę Dużej Rodziny mogą teraz złożyć wniosek o aplikację mobilną mKDR.
Uproszczony wniosek dostępny jest na platformie : empatia.mrpips.gov.pl .
Można także wypełnić wniosek w formie papierowej osobiście w siedzibie GOPS.
Wzór wniosku o Kartę Dużej Rodziny oraz wzory załączników znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.mrpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/