W ramach realizowanego projektu Erasmus+ „Learning through Outdoor Eperience”, troje uczniów klas III z Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie – Karolina Różycka, Karolina Maszkowska, Konrad Pawlak wraz z opiekunami – nauczycielkami Moniką Stań i Moniką Olejnik uczestniczyły w spotkaniu w Macedonii.
W spotkaniu brały udział delegacje uczniów wraz z opiekunami z krajów partnerskich – Litwy, Rumunii, Macedonii i Polski. Celem spotkania była zintegrowana edukacja w środowisku naturalnym oraz analiza dotychczasowych działań projektowych. Uczniowie zamieszkali u rodzin goszczących, dzięki czemu mogli doskonalić umiejętności językowe i komunikacyjne poza zajęciami, a także poznać swoich zagranicznych rówieśników i ich życie codzienne.
Uczniowie brali udział w wielu interesujących lekcjach: językowej w bibliotece, zajęciach praktycznych z szycia i rysowania, lekcji historii i sztuki w Muzeum Kumanovo, lekcji pierwszej pomocy w Organizacji Czerwonego Krzyża, debacie na temat podobieństw i różnic, lekcji ekonomii w Narodowym Banku Republiki Macedonii w Skopje. Ponadto zwiedzili piękne miasto Ohrid, a w nim rekonstrukcje osady ludzkiej w Muzeum na wodzie, jezioro Ohrid, klasztor Św. Nauma, twierdzę cara Samuela.
Oprócz zajęć w terenie, uczniowie uczyli się macedońskich tańców, próbowali regionalnych potraw, prezentowali swoją szkołę i kraj, integrowali się z rodzinami ich goszczącymi.
Podczas gdy uczniowie zdobywali nowe doświadczenie, nauczyciele omawiali dotychczasowe działania, dzielili się spostrzeżeniami z realizacji projektu, planowali spotkanie podsumowujące na Litwie.

18 (1)
18 (1)
5 (2)
5 (2)

Na przełomie kwietnia i maja w makowskim Gimnazjum miały miejsce dwie patriotyczne uroczystości. Społeczność szkolna uczestniczyła w przepięknych lekcjach historii przygotowanych wspólnie przez gimnazjalistów i uczniów Szkoły Podstawowej: apel - Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej oraz uroczystość w związku z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obecność Pocztów Sztandarowych obydwu makowskich Szkół, odświętne stroje, nastrój powagi i skupienia oraz wzruszające słowa płynące ze sceny wzbudzały u uczestników poczucie dumy i tożsamości narodowej.
23 kwietnia w Gimnazjum, któremu patronuje Święty Wojciech – patron makowskiej Parafii oraz patron Polski, miała miejsce równie podniosła uroczystość – Święto Patrona Szkoły. Zaszczycili nas swoją obecnością: Pan Jerzy Stankiewicz – Wójt Gminy Maków, Ksiądz Prałat Stanisław Ciąpała, Pani Mirosława Górska - Skarbnik Gminy, Pani Jolanta Zarzycka- Karda – Dyrektor GZEAS w Makowie, Pani Urszula Szumska-Ceroń - Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Jolanta Szeliga - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Makowie, Pani Teresa Kopińska – Sołtys Makowa.
W części artystycznej uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, który dotyczył nienawiści szerzącej się w świecie, dotykającej już każdego, wszechobecnej w mediach. W przedstawieniu można było znaleźć receptę na pokonanie tego zjawiska. Lekarstwem są: miłość, zaufanie, szczerość. Przypomniana została też sylwetka i dokonania św. Wojciecha w kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

20180502_101342
20180502_101342
DSCF0458
DSCF0458
DSCF0462
DSCF0462
DSCF0476
DSCF0476

W związku z przypadającą na rok 2018 setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Nowe hasło przewodnie stało się dla szkół zachętą do radosnego świętowania, tym samym kształtowania postaw społecznych, patriotycznych i obywatelskich.
W ramach obchodów rocznicowych również uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Świętem podjęli szereg inicjatyw edukacyjnych. Są to różnorodne spotkania z polską historią i kulturą: wycieczki, konkursy, prezentacje. Dobrą okazją do uczczenia rocznicy stało się również Święto Konstytucji 3 Maja, święto pierwszej i najważniejszej ustawy, będącej próbą naprawy państwa po I rozbiorze, tym samym symbolem dążeń niepodległościowych oświeconych Polaków. Pamiętny Dzień 3 Maja uczczono uroczystym apelem szkolnym. Występujący uczniowie zwrócili uwagę na ważne postaci historyczne, idee i wydarzenia. Najciekawszą, najbardziej żywą częścią uroczystości, stały się jednak konkursy wiersza i piosenki. W atmosferze patriotyzmu i szczerej radości, w pełnej gali, a nawet wojskowych mundurach, zaprezentowali się najbardziej utalentowani recytatorzy i wokaliści. Laureaci konkursów otrzymali nagrody książkowe i wzięli udział w sesji fotograficznej
Treści z zakresu wychowania patriotycznego są dziś ważnym elementem nowej podstawy programowej. Rolą szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji. Nauczyciele i wychowawcy kształtują w młodych ludziach szacunek wobec języka ojczystego, polskiej kultury i historii. Te wszystkie sprawy są najważniejsze dla każdej społeczności szkolnej, również tak małej jak społeczność Szkoły Podstawowej w Świętem.

P1010051
P1010051
P1010054
P1010054

Gmina Maków otrzymała dotację na realizację grantów sołeckich dla miejscowości Święte, Maków i Krężce. W ramach dotacji sołectwa mają zamiar zrealizować zadani tj.:

- Zagospodarowanie placu przy OSP w Świętem. Poprawa ładu przestrzennego i zorganizowanie miejsca do spotkań integracyjnych wokół świetlicy Wiejskiej to postawienie altany rekreacyjne z ławami i stołami, wykonanie miejsca na ognisko z zamontowanymi na stałe ławkami, wykonanie zejście ze skarpy w kierunku stawu i ścieżki do altany. Koszt zadania to : 12 500 ( 5 000 z dotacji) , rozpoczęcie zadania nastąpi zaraz po podpisaniu umowy, natomiast planowane zakończenie zadania to wrzesień 2018

- Zakup pieca gastronomicznego dla mieszkańców sołectwa Maków. Zakup dużego pieca do wypieczenia dużej ilości chleba oraz pizzy, oraz zakup produktów spożywczych do wykonania przysmaków dla większej ilości osób. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się smakami pieca i pizzy podczas plenerowej imprezy organizowanej przez Gminę Maków. Koszt zadania to : 11 500 zł ( 5 000 z dotacji) , rozpoczęcie zadania nastąpi zaraz po podpisaniu umowy, natomiast planowane zakończenie zadania to wrzesień 2018

- Zakup garnków i patelni dla KGW Krężce oraz organizacja dożynek gminnych, na których mieszkańcy gminy będą mogli skosztować tradycyjne potrawy regionalne. Koszt zadania to 10500,00 zł (5000,00 tys. zł z dofinansowania). Zadanie będzie zrealizowane w terminie 23 lipiec 2018 r. – 30 września 2018 r.

Dzien Strazaka 2018 www

>>>GALERIA<<<

3 maja b.r. w naszej Gminie odbyły się uroczyste obchody z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Gminnego Dnia Strażaka. Na uroczystość przybyły delegacje ze wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy z pocztami sztandarowymi, orkiestra dęta OSP Maków, władze Gminy, sołtysi, przewodniczące kół gospodyń wiejskich oraz zaproszeni goście i mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w makowskim kościele pw. Św.Wojciecha, którą celebrował ks.Grzegorz Krupa. Po jej zakończeniu wszyscy uczcili pamięć zmarłych druhów dźwiękiem syren strażackich samochodów, po czym wszyscy udali się do świetlicy OSP w Dąbrowicach, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na zakończenie wszyscy spotkali się przy wspólnym obiedzie , który przygotowały panie z KGW w Dąbrowicach.
W imieniu wszystkich Druhen i Druhów z naszych jednostek składamy wszystkim organizatorom uroczystości serdeczne wyrazy podziękowania za tę wspaniałą uroczystość.

W związku z wchodzącymi od 1 maja 2018 r. w województwie łódzkim wymogami jakie muszą spełniać instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych takie jak np.: kotły c.o., piece, kominki przypominamy o obowiązujących przepisach w tym zakresie tj.:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. "w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe" (Dz.U. 2017.1690) /link do dokumentu/ oraz

  • Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. "w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw" (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2017.4549) /link do dokumentu

W szczególności zwracamy uwagę, iż zgodnie z zapisami ww. dokumentów kotły c.o. opalane paliwami stałymi, których eksploatację rozpoczęto po 30 kwietnia 2018 r. muszą posiadać Certyfikat "klasy 5"  oraz  Certyfikat "Ekoprojektu".

Certyfikat "klasy 5" tj. - dokument potwierdzający weryfikację zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" wydany przez akredytowaną jednostkę.

Certyfikat "Ekoprojektu" (lub "Ekodesign") tj. - dokument potwierdzający weryfikację zgodności z warunkami określonymi w "Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe" wydany przez akredytowaną jednostkę.


Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod adresem:  www.powietrze.lodzkie.pl

tenis 04 2018

W sobotę 28.04.2018r. zakończyły się rozgrywki sezonu ligowego 2017/2018 prowadzone przez Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.
Drużyny Uczniowskiego Klubu Sportowego Maków w sezonie 2017/2018 uczestniczyły w rozgrywkach II i III ligi kobiet oraz II i III ligi mężczyzn. Drużyny występowały pod nazwą UKS "Fungis" Maków.
Drużyna Kobiet grająca w II lidze zajęła II miejsce ustępując tylko Moszczenicy, jest to najwyższe miejsce w 10-letniej historii występów Makowianek w II lidze. W drużynie UKS "Fungis" Maków w sezonie 2017/2018 występowały: Anna Caban, Marta Gaś, Ewa Maj, Martyna Madejska, Monika Jacczyk, Oliwia Niedźwiadek.
Druga drużyna kobiet występowała w III lidze i zajęła III miejsce. Dziewczęta występowały w następującym składzie: Monika Jaczyk, Kinga Machaj, Oliwia Niedźwiadek oraz w I meczu Anna Kujawiak.
W drugiej lidze mężczyzn UKS "Fungis" Maków zajął II miejsce zdobywając 24 punkty i ustępując tylko "Dwójce" Rawa Mazowiecka. UKS grał w składzie: Damian Rybak, Paweł Stopiński, Marcin Modranka, Michał Misiak. Wicemistrzostwo II ligi to największy sukces występującej w rozgrywkach II ligi od sezonu 2010/2011 drużyny z Makowa.
Grająca w III lidze druga drużyna UKS "Fungis" Maków niespodziewanie zajęła III miejsce. W drużynie występowali następujący zawodnicy: Adam Cegielski, Mateusz Kowalski, Lech Kołakowski, Tomasz Nowak, Jakub Placek, Krzysztof Placek.

100 lat Niepodleglosci www

>>>GALERIA<<<

22.04.2018 r., 3. niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim. Niedziela Dobrego Pasterza. On sam wybrał czas i miejsce na premierę koncertu „Wolność krzyżami się mierzy". W stulecie odrodzenia Polski - jak kraj długi i szeroki - odbywają się liczne uroczystości związane z tym podniosłym wydarzeniem. A zatem i nasza gmina, i parafia aktywnie włączyły się w uroczyste obchody jubileuszu. Na ich zaproszenie przybyły połączone chóry: „Cantores Cordis lesu” ze Skierniewic oraz Chór Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej, młodzież - absolwenci Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Skierniewicach. Artyści przedstawili program słowno - muzyczno - multimedialny, będący żywą prezentacją historii naszego narodu.
W I części „U początków ojczystych dziejów" pojawili się twórcy naszej prehistorii - Piast, Lech, Mieszko, Bolesław Chrobry, królowa Jadwiga, król Władysław Jagiełło... W kolejnej części mowa była o prorockich zaklęciach księdza Piotra Skargi, które nie pomogły, bowiem Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi. Dalej czasy rozbiorowej niewoli, mroczne lata niebytu, tęsknota za krajem, „gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie..." i walki, która doprowadziła do zmartwychwstania - 11.11.
W części IV „Początki odrodzenia państwowości polskiej" słyszymy o wdzięczności za wolność, która nam przyszła przez modlitwę i pracę organiczną. W finałowej części programu hymn dziękczynienia Bogu, „za wszystko i mimo wszystko, za krzyż i zmartwychwstanie, za nasze trudne polskie Te Deum".
Piękne, głębokie, pełne refleksji teksty doskonale komponowały się z muzyką, pieśniami, a dodatkowa oprawa multimedialna stanowiła uzupełnienie tego przekazu.
Scenariusz widowiska oparty został na literackich tekstach m.in. Zbigniewa Herberta, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego, Jana Lechonia, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Cypriana Kamila Norwida.
Autorem scenariusza uroczystości jest Biskup Józef Zawitkowski
Dyryguje – Ewa Szałapska
Przygotowanie recytatorów - Renata Wójcik
Koordynator projektu- Eugeniusz Włoczyk
Dumą napawa fakt, że właśnie w Makowie miała miejsce premiera widowiska, które do listopada obejrzą mieszkańcy 14 miast naszej łowickiej diecezji. Kulminacyjnym punktem obchodów rocznicowego wydarzenia będzie koncert w łowickiej katedrze.

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy/miasta/powiatu do wywieszania flag narodowych w czasie zbliżających się świąt państwowych. Dodatkowo informujemy, że w tym roku w dniach od 2 do 3 maja prowadzona jest ogólnopolska akcja liczenia flag przy zastosowaniu bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy z systemem Android. Aplikacja ta o nazwie MARKFLAG jest bezpłatna i udostępniona do pobrania w sklepie Google Play przez pracownika jednej z gmin. Formalnie nie jest to konkurs, nie ma nagród i wszyscy biorący w niej udział są zwycięzcami. Miło nam jednak będzie, jeśli nasza okolicy dobrze wypadnie w statystykach. System zgłoszeń jest anonimowy. Technicznie działanie aplikacji polega na tym, że rozpoznaje ona w kadrze aparatu flagę i tylko wtedy pozwala zrobić zdjęcie. Dodatkowo na podstawie wskazań GPS-a odnotowuje miejsce zrobienia tego zdjęcia. W kolejnym etapie można te dane lokalizacyjne wysłać na portal flagowy www.flaganarodowa.pl. Dla zachowania jak największej prywatności samo zdjęcie nie jest wysyłane, tylko i wyłącznie znacznik GPS. Nie zbierane są żadne dane osobowe, aplikacja nie wymaga karty SIM w aparacie. Co więcej identyfikacja odbywa się bez konieczności posiadania internetu. Tylko wysyłka znaczników GPS wymaga dostępu, ale można to zrobić później, niekoniecznie podczas rejestracji flagi.