W dniu 23 marca przedstawiciele Urzędu Gminy Maków uczestniczyli w spotkaniu z panią Anną Zalewską Ministrem Edukacji Narodowej podczas Targów Edukacyjnych, odbywających się w Centrum Konferencyjnym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Pani Minister Edukacji Narodowej w rozmowie z Wójtem Gminy Maków – p. Jerzym Stankiewiczem określiła kierunki działań na przyszłość w sferze edukacji. Był to doskonały moment do rozmów i dyskusji.

img_20180323_115129-1
img_20180323_115129-1
IMG_20180323_115209
IMG_20180323_115209

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla n/w miejscowości :

23 marca 2018 w godz.

7:00 – 11:00 Stacja Dąbrowice Osada – Dąbrowice nr: 1 – 6, 87

10:00 – 14:00 Stacja Dąbrowice Wieś 2 – Dąbrowice nr 208 – 270

13:00 – 17:00 Stacja Maków 5 – Maków ul. Górska, Malinowa

 

26 marca 2018 w godz.

7:00 – 11:00 Stacja Maków 1 – Maków ul. Brzosty nr 1 – 66, Główna nr:1 – 20, Kasztanowa nr: 1 – 34, kolejowa nr 1,

Kwiatowa nr: 1 – 35

10:00 – 14:00 Stacja Maków PKP – Maków ul. Jarzębinowa, Kolejowa

13:00 – 17:00 Stacja Krężce 2 – Krężce ul Kręta nr 8, 53 – 65,Leśna ,Dąbrowice nr 1 – 43

 

27 marca 2018 w godz.

7:00 – 11:00 Stacja Święte Laski 1 – Święte Laski nr 1, 63, Święte Nowaki nr 1 – 70

10:00 – 14:00 Stacja Jacochów 2 – Jacochów nr: 1 – 39, Seligów nr 1

13:00 – 17:00 Stacja Wola Makowska 4 – Wola Makowska nr 63 – 98

 

28 marca 2018 w godz.
10:00 – 14:00 Stacja Wola Makowska 1 – Sierakowice Prawe nr 1 – 14, Wola Makowska nr 1, 35 – 65

 

Ł14 www

>>>GALERIA<<<


19 marca 2018 r. w makowskim przedszkolu odbyły się ciekawe zajęcia, które dotyczyły kultury łowickiej. Społeczność przedszkolaków obejrzała prezentację multimedialną, przygotowaną przez nauczycielkę Agnieszkę Szychowską-Szadkowską, dzięki której mogły zgłębić wiedzę na temat życia jakie kiedyś prowadzili nasi przodkowie na wsi. Dowiedziały się o bardzo ciekawych elementach kultury ludowej naszego regionu między innymi poznały nazwy i wygląd dawnej garderoby oraz zapoznały się z wyglądem chaty. Dopełnieniem prezentacji była możliwość podzwania „na żywo” tradycyjnych łowickich strojów ludowych, które zaprezentowali przedstawiciele makowskiego Klubu Seniora „MAK” – Pani Grażyna Stasiak, Marianna Zatorska, Kazimierz Pająk, Teresa Kazimierska. Seniorzy przybyli na to spotkanie w towarzystwie Prezesa Klubu – Eugeniusza Kossonia. Podczas wizyty naszych gości odbyło się również rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu plastycznego pt. „Kolorowa Łowczanka” zorganizowanego przez Panią Annę Frankowską. W sumie wpłynęło 21. Główną nagrodę i I miejsce zajęła Izabela Mikna z grupy „Smerfy”, II miejsce zajęła Andżelika Bardzińska z grupy „Żabki”, III miejsce zajęła Amelia Witkowska z grupy „Smerfy”. Przyznano również nagrody i 9 wyróżnień, natomiast pozostałe prace zdobyły podziękowania w postaci dyplomów i drobnych upominków. Wszyscy uczestnicy konkursu podczas wykonywania prac wykazali się ogromną kreatywnością i estetyką oddając charakter i piękno kulturze łowickiej.

Mistrzostwa Województwa Młodzików 18

18.03.2018r. w Moszczenicy odbyły się Mistrzostwa Województwa Młodzików w tenisie stołowym. W zawodach udział wzięły 2 zawodniczki i 3 zawodników UKS Maków. Rozegrano turnieje indywidualne oraz turnieje par deblowych. Z Makowianek najlepiej zagrała Oliwia Niedźwiadek, która indywidualnie zajęła miejsca 5-8 oraz zdobyła brązowy medal w grze podwójnej z Kingą Machaj. Kinga Machaj oprócz medalu w deblu, indywidualnie zajęła miejsce 9. Szymon Bakalarski i Jan Ceroń zajęli miejsca 29-32, a Hubert Piechut 33-36. W grach podwójnych deble Bakalarski/Piechut oraz Ceroń/Miłosz Papuga (UMKS Księżak Łowicz) zajęły miejsca 9-16.

W dniu 16 marca br. w Urzędzie Gminy w Makowie odbyły się eliminacje szczebla gminnego kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju wzięły udział reprezentacje ze Szkół Podstawowych (klasy I-VI) w Słomkowie i Dąbrowicach (grupa I)  oraz  reprezentacje: Gimnazjum Św.Wojciecha i klas VII Szkół Podstawowych w Makowie i Pszczonowie (grupa II). W wyniku rozegrania turnieju wyłonione zostały 3 osobowe reprezentacje Gminy Maków w składzie:
Grupa I
1.    Igor Różycki  (SP Słomków)
2.    Jędrzej Łukaszewicz (SP Dąbrowice)
3.    Kinga Foks  (SP Słomków)
Grupa II
1. (Ex equo) Szymon  Krawczuk (Gimnazjum Św.Wojciecha) i Jakub Traczyk (SP Pszczonów)
2. Kuba Smolczewski (SP Maków).


Będą one reprezentować naszą Gminę na eliminacjach powiatowych turnieju, które odbędą się w dniu 22 marca br. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach.  Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Maków, które wręczyli: Wójt Jerzy Stankiewicz i Sekretarz  Maria Krawczyk. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom dziękujemy za udział w eliminacjach gminnych.

OTWP_2018_01
OTWP_2018_01
OTWP_2018_02
OTWP_2018_02
OTWP_2018_03
OTWP_2018_03
OTWP_2018_04
OTWP_2018_04
OTWP_2018_05
OTWP_2018_05
OTWP_2018_06
OTWP_2018_06

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W GIMNAZJUM ŚWIĘTEGO WOJCIECHA


Jednym z priorytetów samorządu gminy Maków jest wysoka jakość edukacji i dbałość o zapewnienie wszystkim uczniom jak najlepszych warunków nauczania. Reforma systemu oświaty, która wkroczyła do polskich szkół we wrześniu 2017 r. zakłada między innymi upowszechnienie edukacji włączającej, jako szansy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Makowskie Gimnazjum już od lat realizuje założenia edukacji włączającej i wypracowało skuteczne metody i formy pracy w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem.

Ze względu na bogate doświadczenie i efektywność pracy z uczniem z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, Gimnazjum zostało zaproszone na konferencję organizowaną przez Skierniewicką Delegaturę Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skierniewicach. Spotkanie miało miejsce w Starostwie Powiatowym i przebiegało pod hasłem „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA SZANSĄ DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”.

Szkołę reprezentowały: p. Hanna Głuszek, p. Monika Stań i p. Aleksandra Gejo.Prelegentki zaprezentowały przykłady dobrych praktyk w zakresie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w szczególności sposoby pracy i efekty działań Szkoły w odniesieniu do ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym.
Możliwość podzielenia się doświadczeniem w zakresie wdrażania systemowych działań na rzecz rozwoju ucznia z niepełnosprawnością stanowi dla makowskiego Gimnazjum ogromne wyróżnienie.

IMAG0068~2
IMAG0068~2
IMAG0070
IMAG0070
IMAG0074~2
IMAG0074~2
IMAG0075~2
IMAG0075~2

LEKCJA PRZYRODY I EMAPII DO ZWERZĄT W GMNNYM
PRZEDSZKOLU W MAKOWE


W dniu 09 marca 2018 r. z inicjatywy pani Ani Frankowskiej do naszego przedszkola przybyli Pan Kamil Czech leśnik z Nadleśnictwa w Zwierzyńcu. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśnika, zachęcanie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy oraz kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody. Nasz gość opowiedział o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił przedszkolakom ciekawe informacje o zwierzętach i ptakach zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Dzieci przypomniały sobie zasady zachowania się w lesie (m.in. zachowanie ciszy, porządku, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami). Dowiedziały się także, w jaki sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Miały również możliwość zadawania pytań i ochoczo z tej możliwości skorzystały. Pytania były przeróżne, ale Pan Kamil na wszystkie bardzo cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał. Na koniec spotkania wszystkie dzieci otrzymały kolorowe zakładki do książek o tematyce przyrodniczej. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym.

 

l1
l1
l2
l2
l3
l3
l4
l4
l5
l5
l6
l6

Informacja GOPS
Karta Dużej Rodziny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że rodziny, które posiadają tradycyjną Kartę Dużej Rodziny mogą teraz złożyć wniosek o aplikację mobilną mKDR.
Uproszczony wniosek dostępny jest na platformie : empatia.mrpips.gov.pl .
Można także wypełnić wniosek w formie papierowej osobiście w siedzibie GOPS.
Wzór wniosku o Kartę Dużej Rodziny oraz wzory załączników znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.mrpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

26.02.2018r. w Makowie odbył się finał Powiatowej Ligi Szkolnej w kategorii szkół podstawowych. W turnieju wystąpiły drużyny z Makowa, Drzewiec i dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Wysokiennicach. W decydującym o I miejsce meczu zagrały drużyny Makowa i I drużyna S. P. Wysokiennice. Po emocjonującym meczu wygrała drużyna SP Maków 4:3. W meczu o III miejsce spotkały się Wysokiennice II-Drzewce. Mecz zakończył się zwycięstwem 4:3 drużyny Wysokiennice II. Zwycięska drużyna SP Maków wystąpiła w składzie: Weronika Ozimek, Magdalena Krupa, Szymon Bakalarski, Jan Ceroń, Hubert Piechut. W turnieju półfinałowym grały brązowe medalistki województwa łódzkiego szkół podstawowych: Kinga Machaj i Oliwia Niedźwiadek, które z turnieju finałowego wyeliminowała choroba.

05.03.2018 roku w Makowie odbył się Finał Powiatowej Ligi Szkolnej w kategorii gimnazjów. Turniej wygrała drużyna ze Strzybogi, drugie miejsce zajęła drużyna Makowa, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna Winnej Góry. Nagrody wręczali: Wójt Gminy Maków, p. Jerzy Stankiewicz i Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej LZS, p. Tadeusz Kruk.

IMG_4154
IMG_4154
IMG_4164
IMG_4164
IMG_4153
IMG_4153