Dzięki rządowemu projektowi „Aktywna tablica” Gmina Maków mogła zakupić nowoczesny sprzęt multimedialny podnoszący jakość kształcenia w kolejnych szkołach. Po Szkołach Podstawowych w Makowie, Dąbrowicach i Woli Makowskiej, po dwie tablice multimedialne otrzymały Szkoły Podstawowe w Pszczonowie, Słomkowie i Świętem. Wartość zakupionego sprzętu to kwota 52 500 zł, z czego 42 000 zł to dofinansowanie z projektu.

Jolanta Zarzycka-Karda

Wniosek o dofinansowanie projektu „Nauczanie przyszłości” już po ocenie formalno-merytorycznej

Pod koniec września została zakończona ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nauczanie przyszłości” złożonego przez Gminę Maków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI – Edukacja, kwalifikacje, umiejętności, Działanie XI.1 – Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i został skierowany do następnego etapu-negocjacji.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 373 uczniów ze szkół podstawowych.

W ramach projektu, którego całkowita wartość wyniesie 851.278,00 zł, dofinansowanie UE 753.748, przewiduje się:
-zakup sprzętu i wyposażenia /komputery, rzutniki multim., tablice multimedialne, dywany interaktywne, drukarki , aparaty fotograficzne, pomoce dydaktyczne,
-szkolenia doskonalące dla nauczycieli
-zajęcia pozalekcyjne dla uczniów / matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, językowe-angielski, hiszpański/

Jolanta Zarzycka-Karda

Pół wieku temu obiecali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Za dotrzymanie tej przysięgi w sobotę 29 września br. 21 par małżeńskich zostało uhonorowanych Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi (na wniosek Urzędu Gminy w Makowie) przez Prezydenta RP.

Jubileusz_50_lat_2018_01
Jubileusz_50_lat_2018_01
Jubileusz_50_lat_2018_02
Jubileusz_50_lat_2018_02
Jubileusz_50_lat_2018_03
Jubileusz_50_lat_2018_03
Jubileusz_50_lat_2018_04
Jubileusz_50_lat_2018_04
Jubileusz_50_lat_2018_05
Jubileusz_50_lat_2018_05
Jubileusz_50_lat_2018_06
Jubileusz_50_lat_2018_06
Jubileusz_50_lat_2018_07
Jubileusz_50_lat_2018_07
Jubileusz_50_lat_2018_08
Jubileusz_50_lat_2018_08
Jubileusz_50_lat_2018_09
Jubileusz_50_lat_2018_09
Jubileusz_50_lat_2018_10
Jubileusz_50_lat_2018_10
Jubileusz_50_lat_2018_11
Jubileusz_50_lat_2018_11
Jubileusz_50_lat_2018_12
Jubileusz_50_lat_2018_12
Jubileusz_50_lat_2018_13
Jubileusz_50_lat_2018_13
Jubileusz_50_lat_2018_14
Jubileusz_50_lat_2018_14
Jubileusz_50_lat_2018_15
Jubileusz_50_lat_2018_15
Jubileusz_50_lat_2018_16
Jubileusz_50_lat_2018_16
Jubileusz_50_lat_2018_17
Jubileusz_50_lat_2018_17
Jubileusz_50_lat_2018_18
Jubileusz_50_lat_2018_18
Jubileusz_50_lat_2018_19
Jubileusz_50_lat_2018_19
Jubileusz_50_lat_2018_20
Jubileusz_50_lat_2018_20
Jubileusz_50_lat_2018_21
Jubileusz_50_lat_2018_21
Jubileusz_50_lat_2018_22
Jubileusz_50_lat_2018_22
Jubileusz_50_lat_2018_23
Jubileusz_50_lat_2018_23
Jubileusz_50_lat_2018_24
Jubileusz_50_lat_2018_24
Jubileusz_50_lat_2018_25
Jubileusz_50_lat_2018_25
Jubileusz_50_lat_2018_26
Jubileusz_50_lat_2018_26
Jubileusz_50_lat_2018_27
Jubileusz_50_lat_2018_27

Gmina na 6 www

W dniu 25 września br. w Łodzi odbyło się podsumowanie konkursu organizowanego przez redakcję Dziennika Łódzkiego pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego pn. „Gmina na Szóstkę”, promującego najciekawsze inwestycje ekologiczne i prorozwojowe prowadzone w gminach naszego województwa. Do konkursu zgłoszonych zostało 27 inwestycji. Wyróżnienia przyznano dziewięciu samorządom. Wśród nagrodzonych inwestycji znalazły się zarówno projekty o znaczeniu gospodarczym, jak też nastawione na potrzeby społeczne mieszkańców. Miło nam zakomunikować, że w gronie wyróżnionej 9. Inwestycji Roku 2018 znalazła się również inwestycja realizowana w naszej Gminie pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych”.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” ogłasza nabór uczestników do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umowa nr RPLD.09.01.01-10-F051/18-00.

W ramach projektu uczestnik otrzyma szkolenia i zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Balcerowie. Warunkiem uczestnictwa jest:
• zamieszkiwanie na terenie powiatów skierniewickiego lub m.Skierniewice
• posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności znacznym bądź umiarkowanym
• posiadanie statusu osoby nie aktywnej zawodowo
• wiek powyżej 18 roku życia

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest:
- w biurze projektu,
- na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólna Troska” - https://wspolnatroska.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu - Skierniewice, ul. Stefana Batorego 64 H, od poniedziałku do środy, w godzinach od 11.00 do 15.00 lub pod nr telefonu 504 076 640.

Wypełnione i podpisane (wraz z oświadczeniami i kserami zaświadczeń) formularze należy dostarczyć najpóźniej do dnia 05 10 2018 r. do godziny 16.00 do biura projektu osobiście bądź droga pocztową na podany adres (liczy się data wpłynięcia dokumentów): 96-100 Skierniewice, ul. Stefana Batorego 64 H z dopiskiem - ZAZ Balcerów

W niecodziennej wycieczce miały okazję uczestniczyć makowskie przedszkolaki z grupy „Sówki” oraz „Tygryski”. 21.09.2018 roku korzystając z ostatnich pięknych dni lata wybrały się pociągiem do Lipiec Reymontowskich. Radość była tym większa, że wiele dzieci podróżowało pociągiem po raz pierwszy. Wycieczka została zorganizowana w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego koordynatorem jest pani Sylwia Kostrzewa. Pierwszym punktem wyprawy było zwiedzanie Muzeum Czynu Zbrojnego w którym dzieci mogły zobaczyć zbiory militariów związane z historią walk o niepodległość w rejonie Lipiec Reymontowskich i najbliższej okolicy, również Makowa oraz posłuchać ciekawych opowieści związanych z tymi zbiorami. Największą atrakcją szczególnie dla chłopców były czołgi i samolot.
Kolejnym etapem było zwiedzanie Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta. Mogliśmy wysłuchać tam interesującej opowieści o dziejach Lipiec, a także poznać bliżej fakty z życia Władysława Stanisława Reymonta. Zobaczyliśmy zaaranżowane wnętrze chałupy księżackiej, w której zachwyciły nas wielobarwne stroje. Dzieci szczególną uwagę zwróciły na wiszący u sufitu łowicki pająk, oraz meble i wyposażenie kuchni, jakże inne od dzisiejszego. Oglądaliśmy zachowane wyposażenie wiatraka, koła młyńskie i żarna. Podziwialiśmy rzeźby Elżbiety Świderek i Adama Głuszka w galerii sztuki ludowej, weszliśmy na wystawę, prezentującą zachowane maszyny z manufaktury włókienniczej, założonej w Lipcach pod koniec XIX w. przez rodzinę Winklów. Ponadto mali uczestnicy wycieczki po raz pierwszy zobaczyli drewniane wozy na żelaznych kołach i półkoszek, a także cały zestaw różnorodnych narzędzi.
Dzięki uprzejmości pana dyrektora Jerzego Murgrabia mogliśmy zwiedzić również Muzeum Drogi Żelaznej i zgromadzone w nim zbiory związane z koleją.
Jako, że pogoda była piękna na zakończenie wycieczki wybraliśmy się na wspaniałe lody gałkowe. Mamy nadzieję, że dzień ten na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.

1
1
10
10
11
11
13
13

 

Podpisanie umowy wodociag zwierzyniec

W dniu 18 września 2018 r. Wójt Gminy Maków podpisał umowę na budowę wodociągu do osiedla Zwierzyniec. Zadanie wykonywać będzie firma Zakład Usługowo Wodno- Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak z Osięcin. Długość sieci wodociągu 1263 m. Planowany termin zakończenia zadania 30 listopada 2018 r.  Jednocześnie informujemy, że na ukończeniu są już dokumentacje projektowe na budowę kolejnych sieci wodociągowych w miejscowości Święte Laski (działki).

Wreszcie ruszyła tak wyczekiwana inwestycja w Woli Makowskiej. Gmina Maków podpisała umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Rekreacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartej Strefy Aktywności.
W ramach planowanej inwestycji powstanie nowy plac zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki piesze z przystosowanie do jazdy na rolkach i deskorolkach, stoliki do gry w szachy i chińczyka oraz piłkarzyki.
Wartość projektu wynosi 290 tys. zł.
Dofinansowanie wynosi 50 tys. zł.
W kolejnym etapie przewidujemy wybudować na tym terenie boisko do gry w siatkówkę oraz altanę.

Podpisanie_umowy_wodociag_zwierzyniec1
Podpisanie_umowy_wodociag_zwierzyniec1
strefa aktywnosci wola (3)
strefa aktywnosci wola (3)

Wrzesień jest tym miesiącem, w którym w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata. Głównym celem akcji było promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikanie opadów – szacunek do przedmiotu, uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. Dlatego również makowskie przedszkolaki zaopatrzone w rękawice i worki zaangażowały się w tę akcję. Dzieci 3,4- letnie pomagały w sprzątaniu ogrodu przedszkolnego, a 5,6-latki wyszły poza teren przedszkola. Dzięki temu wokół przedszkola zrobiło się czysto i przyjemnie. Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i emocjonalnej. Dlatego już w tym wieku należy dziecku ukazać potęgęi piękno otaczającego świata, wzbudzić w dziecku pozytywne uczucia takie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami. Poznanie świata za pomocą działania jest sprawą naturalną.

S3
S3
S7
S7

tablice

Trwają prace związane z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Słomkowie. W ramach zadania pobudowany zostanie nowy budynek stacji wraz zbiornikiem na wodę pitną. Zastosowana zostanie nowa technologia poboru i uzdatniania wody co przyczyni się do poprawy jakości wody i stałego ciśnienia wody dla mieszkańców Pszczonowa Świętego, Słomkowa i Jacochowa. Na realizacje zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 675 352 zł. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Prace zakończą się z początkiem października tego roku.

IMG_3067
IMG_3067
IMG_3068
IMG_3068